1.8.2010 CAC Zakopane, PL

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Wieslaw Boryczko, PL

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, BOB, resBIG

Bakriyya al-Quadar

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC

Kehailan Princess Firiel

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC

Bahiya Tall Afar

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer