4.6.2010 CAC Senec

BIS

1 - Faraón - BRAD PITT Arsinoé

 

4.6.2010 CAC Senec

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Oleg Fintora, SK

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB

Pierre Cardin Gandamak

Ch. Petra a Vlastislav Vojtek

M. Peter Slabej

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Karloss Gandamak

Ch. Petra a Vlastislav Vojtek

M. Peter Slabej

 

4.6.2010 CAC Senec

Faraónsky pes

Rozhodca /Richter /Judge: Oleg Fintora, SK

 

BOB - BRAD PITT Arsinoé

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB, BOG, BIS

nový Junior CH SR

BRAD PITT Arsinoé

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

nový Junior CH SR

BRIGITTE BARDOT Arsinoé

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

ARETHA FRANKLIN Arsinoé

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer