12.12.2010 Specialized Dog Show 5 and 10 group, Riga ( Latvia )

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Jarmo Vuorinen, (Finland)

 

BOB Eledi Grace Velvet & BOO Eledi Grace Valuable

 

breeder class kl Eledi Grace BIS-1.

 

Eledi Grace Valuable - Eledi Grace Velvet BIS BRACE-1

 

Eledi Grace Velvet - BIS-3

 

JUN BIS-1 Eledi Grace Velvet

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 PP JCAC JBOO BD-1 BOO

ELEDI GRACE VALUABLE

Ch. & m. J. Jegorova  ( LV )

V2

ASTRA BRAVISSIMO MICHELANGELO

Ch. & m. L. Strazdina  ( LV )

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1 CQ BD-3 

BERELLI VINCITORE L’ACAMEO

Ch. A. Grjadovaja  ( LV )

M. J.Balmiseva ( LV )

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CQ  CAC BD-4 

ANGELO ANSELMO DU MANOIR DES OMBREUSES

Ch. J.L. Grunheid ( F )

M. B. Ahrens & P. Primavera ( I )

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 CQ BD-2

A TOROIDAL LHC APPARATUS

Ch. E. Casula ( I )

M. L. Strazdina & I. Stapane ( LV )

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1 PP VCAC VBOB BD-5  VBIS – 2

ELEDI GRACE CASHEMERE CAMEO FLUFFY

Ch. J. Jegorova ( LV )

M. A. Grjadovaja  ( LV )

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

V1 PP PUPPY BOB PUPPY BIS-4

IOLANDA MIA VITA IS NOVELES

Ch. L. Novikova ( LT )

M. N. Mamonova ( LV )

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

 V1 PP JCAC JBOB BB-1 BOB JUN BIS-1 BIS-3

ELEDI GRACE VELVET

Ch. & M. J. Jegorova ( LV )

VD2

MARGARETA GRACIO

Ch. N. Pence ( LV )

M. T. Kupla ( LV )

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1 CQ BB-3

ASTRA BRAVISSIMO KAMELIA

Ch. & M. L. Strazdina ( LV )

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CQ CAC BB-2

ELEDI GRACE PRIMO DONNA

Ch. & M.  J. Jegorova ( LV )

V2

DESERT QUEEN HARPYE

Ch. M. Svetlicic ( SK )

M. L. Strazdina &. M. Svetlicic ( LV )

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1 PP VCAC VBOO BB-4

ELEDI GRACE CHARLOTTE- CELINE

Ch. J. Jegorova ( LV )

M. N. Bogdanova ( LV )

V2 PP

MARTA MAGIJA

Ch. J. Stepanovs ( LV )

M. L. Strazdina ( LV )

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer