27.11.2010 Grand Prix Budapeš, H

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Gunther Ehrenreich, A

 

BOB - BORYA MRAJA

 

PSI /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 CAC CACIB BOB Grand Prix Winner 2010

BORYA MRAJA, 19.5.2009

(Phadra Camus x Amuri-Pajkos Desszert)

Chov/B: Jana Mrázová

Maj/O: Jana Fulmeková

V2 r.CAC r.CACIB

BASTACSKIN AD ABSURDUM, 19.6.2007

(Dober-Kopp Kotlár Ispán x Anabel De Pinedo)

Chov/B: Attila Schlosser + László Gaál

Maj/O:  László Gaál

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 CAJC, Best Junior

IPATYEV HÁZI CELINA CÁREVNA, 21.8.2009

(Ischyma Carat x Ipatyev Házi Blanka Baroness)

Chov/B + Maj/O. Tibor Nagy

V2

LENA MARTINVILLE, 7.8.2009

(Lynx Winds from Russia x Ambicia Wladca Traw)

Chov/B: Martyna Walker

Maj/O: Vereczki Edit

V3

DASENKA ABSURDUM, 24.7.2009

(Bastacskin ad Absurdum x Avdotija ad Absurdum)

Chov/B: Attila Schlosser

Maj/O: Sára Bodor

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 CAC CACIB Grand Prix Winner 2010

CÁROK ÖRÖKSÉGE APHRODITE, 29.12.2008

(Voursk de L´Hermitage D´Eole x Szellötánc Zakifi Tasha)

Chov/B: Adrienn Brezovai

Maj/O: Ágnes Balkányi

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 CAC r.CACIB

ANTIGUA DE VILLA SILVA

(Credit Card Nijinski Ballet x Dober-Kopp Fóti Martini)

Chov/B: Silvia Ionescu

Maj/O: Zsuzsanna Pal

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer