28.11.2010 CACIB Derby Budapeš, H

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: George Kostopoulos (GR)

PSI /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

TAKELLAOUT  N´AFA  BARAKA

(Aragorn Lac-La  -  Tombouktou´s Umaymah)

Ch: Viktor Havas

M: Katerina Vobrová

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

INSOLES BURKINA

(Aulad Al Sahrah´s  O´Alouan – Anella De Garde Epee)

Ch: R.Sipos and Ch.Vantu

M: Anikó Diczku

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

TENDAI DEL CANTITO DELLE CREATURE

(Agg Amaias Dah-oo-Dee  -  Aisha dei Rufolo

Ch: Stefano Gandini

M. Beke Kitti Éva

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer