25.4.2010 CAC Cegléd, H

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: András Korósz, H

 

BOB - Dober-Kopp Dirty Dancing

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Kudejár iz Razdolia 

(Zagar iz Razdolia x Leicro´s Russian Zolka Zara)

 Ch: Sergei Uvarov

 M: Jana Mrázová, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

new HUNGARIAN CHAMPION

Alyosha Sagán Mraja,

(Phaedra Camus x Amuri-Pajkos Bogi) 

 Ch: Jana Mrázová

 M: Dana Macejová + Jana Mrázová

V2, resCAC

Dober-Kopp Kozák

(Dober-Kopp Pannon Zoltán x Dober-Kopp Black Sirocco)

Ch: Dr. Ágnes Koppány

M: Lívia Pocsai

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

Dober-Kopp Dirty Dancing

 (Dober-Kopp Pannon Zoltán x Dober-Kopp Black Sirocco)

Ch: Dr. Ágnes Koppány

M: Gabriella Karacsónyi

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer