4.4.2009 CAC Ostrava, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Antonín Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Angel Highlands Heart 

VD2

Anwar z Palatinu Moravia

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Federer Silent Enigma

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, Národný víťaz, BOB

Marat Balšaja achota

V2, resCAC

Ante Portas Stepowy Goniec

V3

Body z Murky

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat/ / Babies

VN1

Reny Fi-IT

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Gala Cafe Silent Enigma

N2

Beyond Desire Royal Lily

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, JBOB

Carmen z Murky

V2

Golubaja Galia Wolkowo

---

Estet Classic Basurmanka

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1

Alaska Nová Fanfára

V2

Freya Biskupstvo

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Národný víťaz

Eccelenza Biskupstvo

V2. resCAC

Hermiona Majove Bohemia

VD3

Hariella Majove Bohemia

VD4

Altamira Příbramský permoník

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Eau De Toilette Silent Enigma

V2. resCAC

Hera z Pogranicza

 

4.4.2009 CAC Ostrava, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Szutkiewicz Andrzej (PL)

 

BOB - Aziz Extera

PSY /males /rüde:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Bahaador al-Quadar

VN2

Borhaan al-Quadar

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Elmas Abyad Danone

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Národný víťaz

Aladin Yrtep

V2, resCAC

Barqun Ahmaru Yrtep

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, Najlepší junior, BOB

Aziz Extera

V2

Azzah Farimah Jawharah

---

Esther Nouri Danone

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Almeisan Juliette Aryana

V2, resCAC

Farnáh Nadia Nari Solor

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Bagheera Yrtep

V2, resCAC

Ezra Bostan-I-Elbekh

V3

Erela Naomi Hadi el Basher

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, Národný víťaz

Aischaja Yrtep

V2, resCAC

Azira Yrtep

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer