1.8.2009 CAC Omse, H

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Istvan Laszlo (HU)

 

resBIG - Aziz Extera

 

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Dioskury Voltigeur

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

--- Kirman Kayana

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB, resBIG Aziz Extera

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Erela Naomi Hadi el Basher

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer