16.5.2009 CACIB Budapešť, H

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: David R.Miller, USA

BIG -  Dr.Jakkel Tamás (H)

BIS - Miklos Levente (H)

 

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS - Zarathustra Nijinski Ballet

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Bastacskin ad Absurdum

(Dober-Kopp Kotlár Ispán x Anabel de Pinedo),

b: Schlosser Attila, o: Gaál Lászlo

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

Dober-Kopp Kozák

(DoberKopp Pannon Zoltán x Dober-Kopp Black Sirocco),

b: Koppány Agnes, o: Poscal Livia

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS

Zarathustra Nijinski Ballet

(Azeem Variage Gold x Tanecnice Nijinski Ballet) b.+o: Burianova Lenka

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Dober-Kopp Haunting Ghost

(Voursk de L´Hermitage D´Etole x Dober-Kopp Charmos Saci),

b: Koppány Agnes, o: Bélá Tamás

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB

Burja ad Absurdum

(Dober-Kopp Kotlár Ispán x Anabel de Pinedo),

b: Schlosser Attila, o: Kiss Lájos

V2, resCAC

Paskova Believe in me

(Dober-Kopp Pánon Báro x Ischyma First Lady),

b: Antoaneta Paskova, o: Golián-Bérés Agnes Edith

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

Dober-Kopp Rézi

(Dober-Kopp Pannon Zoltán x Dober-Kopp Black Sirocco),

b: Koppány Agnes, o: Brezovai Adrienn

 

16.5.2009 CACIB Budapešť, H

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: David R.Miller, USA

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Dardanos Quindici

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB

Lux Loral Dario Donatello

V2, resCAC

Casanova Des Princes De Kazan

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, resCACIB

Takugava Velikiy Vlastitel

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB

Cherry Punch zo Zámockého parku

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

Little Dragons Aranca

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer