20.4.2008 CACIB Celje, Slo

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Marion Spavin, GB

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

 V1, CAJC

 Eli Komarovski

 V2 

 My Camelot Major Jamaal

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

 V1, CAC

Darwin Komarovski

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

 V1, CAC, r. CACIB

 London´s fog Adored Hero

 V2, CAC

 My Camelot Mr. Charizma

 V3

 My Camelot Forever Fire

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG2

Almansor´s Outer Limits

V2, r.CAC

Nevedith Eefa Empra

V3

Virtuose de Manoir de la Grandouillere

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

 V1, CAC

 Absolute Mann Mas Que Nada

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC, CACIB

My Camelot Silver Maple

V2, r.CAC

Almansor´s Pointer Sister

V3 

My Camelot Mission of love

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, r. CACIB

London´s fog Angel´s Dream

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer