19.4.2008 CACIB Celje, Slo

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Seamus Oates, Irl

 

Almansor´s Pointer Sister

 

Almansor´s Outer Limits &´Almansor´s Pointer Sister

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

 V1,CAJC

 Eli Komarovsky

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

 V1, CAC

 Darwin Komarovsky

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

 V1, CAC, r CACIB 

 London´s fog Adored Hero

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

Almansor´s Outer Limits

V2, r.CAC

Virtuose de Manoir de la Grandouillere

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

 V1, CAC

 Absolute Mann Mas Que Nada

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG3

Almansor´s Pointer Sister

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, r. CACIB

London´s fog Angel´s Dream

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer