4.10.2008 KLUBOVÁ VÝSTAVA CHRTOV

pri Eurodogshow 2008

 

Výsledky výstavy /results:

Barzoj

Piccolo levriero italiano