21.7.2007 CAC Mladá Boleslav, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Ing. Hana Petrusová, CZ

 

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

X-FILES KRYLOV, CMKUIB/2383/06, 3.4,2006

o. Silver Saturn Krylov, m. Twilight Krylov

ch. Krylová Hana, m. Krylová Hana

V2

BODY Z MURKY, CMKU/B/2366/06, 15.3.2006

o. Gradivo Z Bimy, m. Altamira Moomoon

Ch.  Reřichová Miloslava, maj: Pašková Pavlína

V3

WIZAAD OF OZ KRYLOV, CMKU/B/2378/06, 28.3.2006

o. Canis Maior z Bilmy, m. Russian Revenge Krylov

 ch. Krylová Hana, maj. Pařízková Marcela

V4

X KRYLOV, CMKU/B/2380/06, 3.4.2006

O. Silver Saturn Krylov, ni. Twilight Krylov Í

ch. Krylová Hana, m. Vršník Anna

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

BERT Z MURKY, CMKU/B/2364/0616, 15.3.2006

o. Gradivo z Sumy, m. Altamira Moomoon

ch.Reřichová Miloslava, m. Reřichová Miloslava

---

ZANDEN VAN DEN NIJINSKI BALLET, CMKU/B/2327/06, 19.1.2006

o. Azeem Varíage Gold, rn. Tanečnice Nijinski Ballet

ch. Ing. Burianová Lenka, m. Dr. Grygová Bronislava

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

ALADAR ZE SLUNEČNÉHO DVORA, CMKU/B/2148/04 , 22.6.2004 ‚  

o. Shakespeare Nijinski Ballet, ni. Céline Dion z Bilmy

ch.Gattnarová Pavla Cristina, m. Burzal Petr

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, NV

CH. PATRIOT SOFENA, CMKU/B/2214/05  6.2.2005

o. Ich. Ingo Sotena, m. Dober-Kopp Pannon Róza

ch. Mudra Antonín, m. Mudra Antonín

V2, resCAC

DARLEKIN DREAM SILENT ENIGMA, CMKU/2266/05/06, 20.6.2005

o. Ch.Russkiy Standart Arlekin, m. Authoress Silent Enigma

ch. Křapová Marta, m. Křapová Marta

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

XTASSY KRYLOV, CMKU/B!23B6/06, 3.4.2006

o. Silver Saturn Krylov, ni. Twilight Krylov

ch. Krylová Hana, m. Pařízková Marcela

V2

DOLORES ČÍNSKÉ HEDVÁBÍ, ČLP/B/2448, 18.9.2006

o. Harris BaIšaÍa Achota, m. Belinda Balšaja Achota

ch. Havlisová Leona, m. MVDr. Kopecká Jana

V3

EVERY LOVE SILENT ENIGMA, CMKU/B/2360/06, 3.3.2006

o. Rajalinjan Baranovitch, ni. Authoress Silent Enigma

ch. Křapová Marta, m. Polívková Hana

VD4

XTREEM KRYLOV, CMKU/B/2387, 3.4.2006

o. Silver Saturn Krylov, m. Twilight Krylov

ch. Krylová Hana, m. Raik Jakob

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

EAU DE TOILETTE SILENT ENIGMA, CMKU/B/2359/06 , 3.3.2006

o Rajalinjan Baranovitch, m. Autlioress Silent Enigma

ch. Křapová Marta, m. Křapová Marta

V2, resCAC

ZUBROWKA NIJINSKI BALLET, CMKU/B/2337/06  19.1.2006

o. Azeem Variage Gold, m. Tanečnice Nijinski Ballet

ch.  Ing. Burianová Lenka, m. Zídková Kateřina

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

CALINA Z KRUSZELNICKIEGO DWORU, CMKU/B/2317/05, 19.3.2005

o. Stillwaler Tennessee Trauler, m. Jasmina Korgal

ch. Mala-Babiňska Anna, m. vondráčková Zuzana

V2, resCAC

TWILIGHT KRYLOV, CMKU/B/1941/02/06, 18.6.2002

o. Metel D Kerby, m. Proxima Centaur Krylov

ch.Krylová Hana, m. Krylová Hana

V3

COMTHESA DE SILENT ENIGMA, CMKU/B/2168, 29.7.2004

o. Polongain Griffin, m. Olympiada Nijinski Ballet

ch. Křapová Marta, m, Kiriláková Martina

V4

URANIA PRINCESS KRYLOV, VDH/DWZB/B/17263, 11.12.2003

o. Patriot Krylov, m. Russian Revenge Krylov

ch. Krylová Hana, m. Raik Jakob

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, BOB, NV, BIG

Ch. POLARIS SOFENA CMKU/B/2216/05/06 , 6.2.2005

o.  Ich.lngo Sofena, m. Dober-Kopp Pannon Rózsa

ch. Mudra Antonin, m. Mudra Antonín

V2, resCAC

Ch. ISCHYMA ESPRIT, CMKU/B/2122/04/03  17.8. 2003

o. Ich.lschyMa Balagur, m. Changa

ch. Kirsch Evelyn, m. Plisková Petra

 

21.7.2007 CAC Mladá Boleslav, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: František Bouček, CZ

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Mansur Mahdi Farnáh Solor
V2 Badawi Alim Tall Afar

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV Arsalan Danone

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC Ch. Yamal del Monte De Haya

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NVet Bahari Santa Tranta

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babies

VN1 Bagheera Yrtep

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Azira Yrtep

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Cashmesh Danone

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV, BOB Afsane Danone
V2, resCAC Allister Lady Karkula
VD3 Aisha Top Coach

 

21.7.2007 CAC Mladá Boleslav, CZ

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Veronika Frolíková, CZ

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

DJ Tiger Lásky Dar

V2

Sony Plum Brandy

V3

Mínos Ayort Back

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Nostradamus Úplňku

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Cardinal Cart Lásky Dar

V2, resCAC

Draco Malfoy Pibaro

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, BOB, Národný víaz

Cobyco Center Piece

V2, resCAC

Satangin June Joke

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, NVet

Chalcedon z Úplňku

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babies

VN1

Polyanna z Úplňku

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Nimrodel Painted Lady

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Daisy Desiree Lásky Dar

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, Národný víaz

Night Silversun z Úplňku

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer