28.7.2007 KV Bratislava

Magyar agár

Rozhodca /Richter /Judge: Aleš Novak, Slo

FENY /females /hündin:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

 V1, CAC, KV 2007, BOB

VÁGTÁZÓ CICA

 

Ch.Kalandvadasz Kalandor x Sebes Magyar Alma

 

M: Čechová Petra   CH: Bernadett Tóth

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer