12.6.2007 KV Bratislava

Faraónsky pes

Rozhodca /Richter /Judge: Maria Teresa Durando Fassio, I

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM 2007

 ASAR AN AMMUT

 

 Sipmra´s Angel x Afra Batyňské vrchy

 

 M: Haňasovi Ivo a Eva   CH: V.Karbusický

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1, BIS dorast

 EBONY PUTIMSKA BRANA

 

 Siphra´s Angel x Caatinga from Philaia

 

 M:         Petričková Martina        CH:       Vavrousová Ivana

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

 VD2

EMMA

 

Aschak x Zena

 

M:: Lujza Vranska   CH: xxx

 V1, CAC

 I´SAIDO EBEN DAG

 

A-Tharos Datyňské vrchy x Arona Tell Hasan

 

M: Konečná Veronika   CH: D. Nebeská

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

 V1, CAC, KV 2007, BOB

CASSIOPEA SPIRIT OF MILENIUM

 

Amon Bohemia Genao x Bir  Sahra Stalaghit

 

M:          Pechancová Adéla         CH:       Z.Hudcová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer