28.7.2007 KV Bratislava

Sloughi

Rozhodca /Richter /Judge: Aleš Novak, Slo

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV 2007, BOB

ISHAM BOHEMIA GENAO

 

Awwalan Mahanajim x Bersheba´s Shabbura

 

M: Doubravová Markéta   CH: J. Tomešková

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

 V2, resCAC

AHAGGAR AG DALVIT

 

Dukal Umm Berseba´s  el Abid x C´Caemala Bohemia Genao

 

M: Petrovská Emília   CH: L. Malinovská

 V1, CAC

ELABU AZHAR BOHEMIA GENAO

 

Abu AzharSheik el Arab x C´Casba Bohemia Genao

 

M: Houšková Mirka   CH: J.Tomešková

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babies

VN1

KÁLIHA BOHEMIA GENAO

 

Abu AzharSheik el Arab x C´Casba Bohemia Genao

 

M: Houšková Mirka   CH: J.Tomešková

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

 V1, CAC

JAMUNA BOHEMIA GENAO

 

Urkman el Zaim D´Imi-N-Tanout x Djahiraq bohemia Genao

 

M: Malátková Věra   CH: J.Tomešková

V2, resCAC

AMANA EL GUERROUJ

 

Intissars Firroush x Raicha el Nejma de la Cite du Guerrier

 

M: Houšková Mirka   CH: L. Srpová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

 V1, CAC

AGALELLA AG DALVIT

 

Dukal Umm Berscheba´s El Abid x C´Chemala Bohemia Genao

 

M: Doubravová Markéta   CH: L. Malinovská

 V2,resCAC

ARETA EL GUERROUJ

 

Intissar´s  Firoush x Raicha El Nejma de la Lite

 

M: Vlčková Romana   CH: L.Srpová

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

 V1, CAC, KV 2007

CH ACHEULÉEN AG DALVIT

 

Dukal Umm Bersheba´s el Abid x C´Chemala Bohemia Genao

 

M: Vlčková Romana   CH: L.Malinovská

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer