28.7.2007 KV Bratislava

Požský chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Aleš Novak, Slo

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM 2007

AMANT XANTUSIA

 

Gremo Akacjana x Czujna Arcturus

 

M: Šmondrková Eva   CH: Soldanová Iveta

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

 ---

JATAGAN CELERRIMUS

 

Ch.Tierzaj Sybir x Ch. Zulejka Celerrimus

 

M: Legieta Teresa   CH: Szmurlo Izabela

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat /Babies

---

URZEKAJACA URODA FULL SPEED

 

Ch.Ural Resurgam x Ch. Gama Akacjana

 

M: Legieta Teresa   CH: T. Perzyna

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM 2007, BOB

AKROBATKA  XANTUSIA

 

Gremo Akacjana x Czujna Arcturus

 

M: Vlčková Romana   CH: I. Soldánová

---

GRACJA HABAKUS

 

Ch.Topaz Tiso Ksenas x Ch. Apetyczna Jezyna

M: Bryk Andrej    CH: Barbara Kulon

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer