28.7.2007 KV Bratislava

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Aleš Novak, Slo

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, KVM 2007

DERMOT PALADUZ

 

Eileandour Draggi x Alpaka Paladuz

 

M: Brandová Olga   CH: P.Uzlová

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC 

EILEANDOUR DRAGGI

 

Troon Sunshine Dragonheart x Highland Highest Hope of Dirty Mind

 

M: Voborníková Eva +Hana   CH: Verstappen

Trieda víťazov  / Winners /Siegerklasse

 V1, CAC, KV 2007, BOB

ANDREW BRAN IRATER

 

Brian Bandit Bran of Dirty Mind x Enfant Terrible von der Oelmühle

 

M: Schmucková Marianna, Ing.   CH: Eva Voborníková

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer