19.8.2007 CACIB Bratislava

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge:

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB

ALIBABA, LOI 06/68295, 21.01.2006
F: CH TIPSY DU DOMAINE DE CHANTEL  M: CH ALEXANDRABIGNET
br.: Guizzi Giuzzi  own: Gravas I. & K.

V2, resCAC

ELENDIL GIL-ENDOR, SPKP 64, 27.12.2005
F: SECRET-D´AMOUR DU DOM. DE CHAN  M: BRETHIL GI-ENDOR
br.: Podaná Helena PhDr.  own: Slivoňová Zuzana

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC,resCACIB

EROICO DE VALVERDE SANTO, SPKP 57, 22.03.2005
F: FILUGELLO DEL VENTO ROSSO  M: CANDIDA DE VALVERDE SANTO
br.: Huschka Lilette  own: Mozolák Ratmír

V2,resCAC

LUX LORAL CAMELOT GLORIOSO, LV 12784/05, 10.07.2005
F: CH VERTRAGUS SERGIO  M: CH LUX LORAL BLACK PEARL
br.+own: Gravas I. & K.

VD3

UTTA DE DOMAINE DE CHANTELOUP, LOF 00603200884, 07.07.2003
F: NOMEN NESCIO DU DOMAINE DE CHA  M: STELLIMA DU DOMAINE DE CHANTEL
br.: Laveyssiere Fabienne  own: Sanson Karinn

D

AMADEUS MOZART SKARAK, SPKP 70, 08.01.2004
F: OLIVER SKARA  M: DESTINY HIPPOLIT STAR
br.: Mareš Robert Ing.  own: Ďuricová Barbora

---

BISCOTTI KING OF IVAR, CLP 1233, 21.09.2005
F: ICH PINOCCHIO DES PRINCES DE K  M: TALATA EMILIE
br.: Fredhjem Evy  own: Vaňková Iva

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

---

DIO DIESEL BUGSY, CLP 1151, 23.05.2005
F: RONALDO DES PRINCEZ DE KAZAN  M: HOLLY DI BRANCO PICCOLO
br.: Baxová Eva  own: Holoch Václav

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

LUX LORAL DORELLA DELIZIA, LV 15176/06, 01.09.2006
F: LUX LORAL CAMELOT GLORIOSO  M: LUX LORAL BELLA PATRICIA
br.+own: Gravas I. & K.

V2

CHARMING STŘÍBRNÝ POTOK, SPKP 72, 30.07.2006
F: CEYCE BUGSY  M: CECILKA STŘÍBRNÝ POTOK
br.: Slapničková Věra  own: Baulovičová Dagmar

---

ORINOCO FLOWER KING OF IVAR, CLP 1203, 02.05.2006
F: CIRION GIL-ENDOR  M: TALATA EMILIE
br.+own: Vaňková Iva

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

CANTARELLA CANTANTE, SPKP 68, 25.03.2006
F: BILBO GIT-ENDOR  M: PICCOLA SKARAK
br.+own: Reptová Jana MVDr.

V2

BRISEIDA QUINDICI, SPKP 60, 22.12.2005
F: BIL BO GIL-ENDOR  M: SANTANA SKARAK
br.: Slivoňová Zuzana  own: Prilinská Marta

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

ELEDI GRACE HASHLERKA, SPKP 61, 30.10.2005
F: ELEDI GRACE CARIO MORSELLO  M: SOLTAR´S MY BLUE ANGEL
br.: Jegorova J.  own: Lančaričová Jana

VD2

BERTOLINA SKARAK, SPKP 56, 08.07.2004
F: ZWINGLI DEL DISCOLETTO  M: GITA SKARAK
br.: Mareš Robert Ing.  own: Ďuricová B.-Čolovičko I.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

SANTANA SKARAK, SPKP 35, 17.10.2002
F: OLIVER SKARA CS M: ALESSANDRIA BOHEMIA SKARA
br.: Mareš Róbert Ing. own: Slivoňová Zuzana

V2, resCAC, resCACIB

LUX LORAL CLEOPATRA VICTORIA, LV 127857/05, 10.07.2005
F: ICH VERTRAGUS SERGIO  M: CH LUX LORAL BLACK PEARL
br.+own: Gravas I. & K.

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer