6.5.2007 CAC Banská Bystrica

 

BIS:

3 - azawakh - Aragon Lac-La

 

BIG:

1 - azawakh - Aragon Lac-La

2 - afghan - Amy Madigan Beami Šahrak

3 - whippet - Bokamaro Glastonbury

 

Najlepšia chovateľská skupina:

Anis Nadir, Amir Karim, Bahiya, Abia Layla

1 - saluki TALL AFAR

ch: Cibulková Zuzana, SK

2 - barzoj - NIJINSKI BALLET

ch: Burianová Lenka, CZ

 

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Marilyn Manson Gandamak Slovakia

 

m: Avotina Liene, LV

VD2

Porter Krist-Wil

 

m: Machálková Eva, SK

Diskv.

Perry Lou Čínské Hedvábí

 

m: Veróny Milan, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Fly to Sky al Jalalabad

 

m: Dorotka Zacharová, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Grand Gambler Varius Avis

 

m: Bonk Agnieszka, PL

---

Golden Stardust Gandamak Slovakia

 

m: Berlanský Ľuboš, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Anubis Andre Kaskarak Shahra

m: Pukáčová Silvia, SK

V2, resCAC

Flibertigibbet Varius Avis

m: Krych Katarzyna, PL

FENY /females /hündin:

Trieda šteniat  /Babies

VN

Nikol Gandamak Slovakia

 

m: Marčáková Martina, SK

VN

Nina Ricci Gandamak Slovakia

 

m: Pukáčová SIlvia, SK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

---

Perla Paris Čínské Hedvábí

 

m: Kamenská Marta, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Loretta Lyn Gandamak Slovakia

m: Žáková Monika, CZ

Diskv.

Olivia Newton J. Čínské Hedvábí

 

m: Veróny Milan, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, resBIG

Amy Madigan Beami Šahrak

 

m: Krych + Bonk, PL

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Udako kel Dahoussahaq

m: Vobrová Kateřina, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, BIG, 3-BIS

Aragon Lac-La

m: Matějková Iva, CZ

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Zimní princ Nijinski Ballet

m: Galovičová Ingrid, SK

VD2

Xeen z Palatinu Moravia

m: Svobodová Vendula, CZ

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Zucker Nijinski Ballet

m: Burianová Lenka, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1

Hakim Balšaja Achota

m: Zemánková Andrea, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

Cupressus Bistkupstwo

m: Schmiedt Vojtech, SK

V2, resCAC

Safír Nijinski Ballet

m: Burianová Lenka,CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Anna Karenina Nijinski Ballet

m: Burianová Lenka, CZ

---

Hariela Majove Bohemia

 

m: Rebes Magdalena, PL

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Dahlia Bistkupstwo

m: Rizman + Zajac, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC

Xsara Nijinki Ballet

 

m: Burinová Lenka,CZ

V2, resCAC

Dvina Majove Bohemia

 

m: Švihorík Milan, SK

V3

Céline Dion z Bilmy

m: Zatloukal René, CZ

---

Hera z Pogranicza

 

m: Rebes Magdalena, PL

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CAC

Bastian Jeeves Irater

m: Říhová Ivana, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB

Banshee Terri Irater

m: Lagová Barbora, CZ

V2, resCAC

Bijou Terri Irater

 

m: Říhová Ivana, CZ

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

 

 

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

Tatanka Vitka Damask Silk

 

m: Zaťková Petra, SK

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Írsky vlkodav

Rozhodca /Richter /Judge: Vlastislav Vojtek, SK

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BOB

Chap Paluduz

m: Strýčeková + Maťáš, SK

V2

Brady of Irish Cream

m: Szabó Vilmos, H

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

Glenmore Celtic Alanda

m: Lesný Karol, SK

VD2

Arnolf of Celerts

m: Strecová Helena, CZ

VD3

Cesaro mezi Kamarády

m: Zaťková Petra, SK

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Kim Surycan

m: Holbová + Chudík, SK

VD2

Keara Surycan

m: Bielik Jozef, SK

VD3

Dobrá víla z Netluckých pastvin

m: Klimentová + Němečková, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1

Zamatové očko Midnight Lady

m: Petriska + Juhászová, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

Afrodita Irva

m: Dragúňová Janka, SK

VD2

Angelina of Celerts

m: Strelcová Helena, CZ

VD3

Age of Queen Temptest Tender

m: Tranová Šárka, CZ

---

Colette mezi Kamarády

 

m: Dragúňová Janka, SK

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1

Chiyal Djamjeed el Rub al Khali

m: Rihayová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, BOB

Amir Karim Tall Afar

m: Cibulková Zuzana, SK

VD2

Amír Rašaja z Čech

m: Bírešová Anna, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Anis Nadir Tall Afar

m: Cibulková Zuzana, SK

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Bahiya Tall Afar

m: Cibulková Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1

Wallaby's Wajd Wayla

m: Fedčenko + Šišková, LV

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Abia Layla Tall Afar

 

m: Cibulková Zuzana, SK

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Trieda šteniat / Babies

VN1

Gabriel Feritte Bugsy

m: Kocincová Hana, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Elendil Gol-Endor

m: Slivoňová Zuzana, SK

---

Dio Diesel Bugsy

 

m: Holoch Václav, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

---

Bosco Cantante

 

m: Švestková Marianna, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB

Ceysse Bugsy

m: Baxová Eva, CZ

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Dame Fortuna Bugsy

m: Baxová Eva, CZ

 

6.5.2007 CAC Banská Bystrica

Whippet

Rozhodca /Richter /Judge: Iveta Vojteková, SK

PSI /males /rüde:

Trieda šteniat /Babies

VN1

Marbeleize Supreme Mambostream

m: Ondrišová Jana, SK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1

Benjamín Yellow Treatures

m: Božíková Slavomíra, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Newman z Úplňku

m: Drbalová Jana, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Almansor's Outer Limits

m: Augustíniová Zuzana, SK

---

Beckham David Čierny opál

 

m: Letková Anna, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, BOB, 3-BIG

Bokamaro Glastonbury

m: Ondrišová Jana, SK

FENY /females /hündin:

Trieda dorastu /Puppies /Jüngstenklasse

VN1

Ebira od Hněvína

m: Partel Vladimír, SK

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Ramona Plum Brandy

m: Petráková Ivana, SK

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1

Elly May Isis Wind

m: Murgašová Isida, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

London's fog Angel's Dream

m: Mikušová Zuzana, SK

V2, resCAC

Oxana Plum Brandy

m: Pavlásková Michaela, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Olívia Plum Brandy

m: Pavlásková Michaela, SK

V2, resCAC

Kalista Plum Brandy

m: Čekovská Alexandra, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer