Magyar Agar

PSY /males /rüde:

Rozhodca /Richter /Judge: Péter Harsányi, H

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC - Thajra's Csabit

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC - Dévaj Úr

 

V2 - Armageddon Szarawary

 

VD3 - Vágtázó Cirkusz

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC,CACIB, WW 2006, Polish Winner, BOB - Dévaj Strázsa

 

V2, resCACIB - Bitter-Lemon Baka

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, CACIB, WW2006 - Aranyági Útonálló Enyves

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC - Vad von Schloss Neuschwanstein

 

V2 - Szoborkerti Mérges Nimfa

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC, resCACIB - Aranyági Útonálló Durcás

 

V2 - Aranyági Útonálló Dicső

 

V3 - Ködvágó Alom

V4 - Thajra's Béké

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer