29.1.2006 CACIB Trenčín

Greyhound

BOB - Gaysyde March Sunrise

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Day And Night Decuma

Nový Junior Champion SK!

maj. P. Lorencová

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC, CACIB, BOB, resBIG

Gaysyde March Sunrise

 

maj. P. Lorencová

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, resBIS Junior

D Bluebell Decuma

Nový Junior Champion SK!

maj. P.Lorencová, J. Mercantová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB

Airy Elfs Halleys Comet

maj.J.Marková

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB

CH. Coffee Cream Decuma

Nový Champion SK!

maj. P.Lorencová, Novákovi

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer