4.11.2006 Špeciálna výstava chrtov Nitra

Chart polski

Rozhodca /Richter /Judge: Mrs. Jean Malley (GB)

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

VD1 URAL RESURGAM
Filutek Celerrimus x Alfa z Bonotnika
m: Siery Artur, PL

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer