18.11.2006 CACIB Praha, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Dana Kupková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1 BILLINGS Fi –It
  maj: Hronková Jitka

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, Víťaz PRAHY CH. COBALT Paluduz

Maj: Okapalovi

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB CESMÍNA Paluduz
Maj: Boušová Monika

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer