22.7.2006 KV Bratislava

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Luis de Haes, B

foto: Clarisa

PSI /males /rüde:

Trieda šteniat /Babies

VN1 Bashir Batal Tall Afar

m: Kotoulek Kamil, CZ

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1 Chiyal Djamjeed el Rub al Khali

m: Rihayová Zuzana, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, KV Yalameh Chaka Khan

m: Preisegger, A

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1,CAC Amon-Ra Tall Afar

m: Tomašovičová Petra, SK

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Alfa Rašaja z Čech

m: Malátková Věra, CZ
--- Allister Lady Karkula
  m: Barkóczi, SK

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, KV, BOB Aisha Top Coach

m: Hroch Lukáš, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer