22.7.2006 KV Bratislava

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: M.C. Delabelle, B

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Eilandour Draggi
  m: Voborníková, CZ

Trieda víťazov /Winner class /Siegerklasse

V1, CAC, KV, BOB Andrew Bran Irater
  m: Schmucková marianna, SK

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, KV Borúvka Paluduz
m: Kochmanová Naďa, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer