12.8.2006 KV KChAPB Kladno, CZ

Rozhodca /Richter /Judge: B.Ovesná, CZ

 

BOB - PATRIOT Sofena

 

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC TIMUR z Moskevského chovu
  (Alladin Variage Gold,. Zaganhar Epyra)
  chov.  F. Pařík
  Maj. P. Finková
V2 GRAF Majove Bohemia
  (Daimon Majove Bohemia, m. Andromeda Majove Bohemia)
  chov.  a Maj. M. Veselá

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, BOB PATRIOT Sofena
  (Ich. Ingo Sofena, m. Dober-Kopp Pannon Rosza)
  chov.  a Maj. A. Mudra

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC ARPÁD z  Murky
  (Gravido z Bilmy, m. Altamira Moomoon)
  chov.  a Maj. M. Reřichová

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC POLARIS Sofena

(Ich.. lngo Sofena, m. Dober-Kopp Pannon Rosza)
chov.  a Maj. A. Mudra

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC AJKA z Murky
(Gravido z Bilmy, m. Altamira Moomoon)
  chov.  a Maj. M. Reřichová
V2, resCAC ERA Majove Bohemia
(Ch. Klingsors Rhaswan, m. Ch. Andrejka Majove Bohemia)
  chov.  a Maj. M. Veselá

Trieda víazov /Winners/ Siegerklasse

V1, CAC Ch. OLIVIE Sofena

(Andrej Tssorny Andrejaschka, m. Ich.Luisa Sofena)
chov.  a Maj. A. Mudra

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer