17.6.2006 Špeciálna výstava chrtov

Konopište, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Péter Harsányi (H)

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, VSV JCH.Eileandour DRAGGI
  Ing.Eva & Hana Voborníková

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC CH.COBALT Paluduz
Okapalovi

Trieda čestná /Honour class

--- ICH.ANDREW BRAN Irater
  Ing.Marianna Schmucková (SK)

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC CESMÍNA Paluduz
Monika Boušová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 BESSY Paluduz
Olga Kovaříková

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, VSV, BOB CH.BARBUCHA TERRI Irater
Ing.Eva & Hana Voborníková

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer