3.9.2006 Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ

Klub chovatežoch talianksych chrtíkov

Rozhodca /Richter /Judge:

PSI /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

--- Nice Jerry King of Ivar

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Ámos Quidici

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Aznavur del Meastro Soalpelino

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1, Najlepší veterán, BOB Nebbiolo del Dioscoletto

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer