25.6.2006 Club Show Pécs, H

Chart polski

Rozhodca /Richter /Judge: Mrs. Eli-Marie Klepp (Norway)

PSI /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, Clubwinner 2006, BOB
Ural Resurgam Ich, HGrCh, Euch, Och, Sloch
Filutek Celerrimus Ch Pl - Alfa Z Bonotnika Ch Pl
Ch: Barbara Folcik
m: Artur Siery

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer