29.4.2006 CACIB Praha, CZ

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge:

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC NICE JERRY KING OF IVAR

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 AZNAVUR DEL MAESTRO SOALPELLINO

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

VD1 TALATA CASANOVA

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, Víťaz Prahy CESMÍNIE GIL-ENDOR

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer