4.6.2006 CACIB Nitra

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Fintora Oleg, SK

 

BOB - CH.Caesar Windspiel Decuma 

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Demolition Man Decuma

M.P.Lorencová
V2, resCAC
Gruagach Autumn Nights

M.Š.Pinčák
V3 British Lion of Nice's Greys

M:M.Kulhánková

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC
Ice Image Riuna
  M.P.Staštan

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, BIG
CH.Caesar Windspiel Decuma 
M.P.Lorencová
V2, resCAC, resCACIB CH.Airy Elf's Including The Love
M:J.Šírová

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB D'Bluebell Decuma
  M.P.Lorencová
V2,resCAC, resCACIB
Baby Girl FI - IT

M. J.Šírová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD Airy Elf"s Halleys Comet

M: Ing.J.Marková
VD Gaysyde Marchioness

M.P.Lorencová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer