4.6.2006 CACIB Nitra

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Fintora Oleg, SK

PSY /males /rüde:

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse
V1, CAC, CACIB, BOB CH. COBALT Paluduz
  m: Okapalovi, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB BORŮVKA Paluduz
  m: Kochmanová, SK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer