11.3.2006 CACIB Graz, A

Magyar agar

Rozhodca /Richter /Judge: Marlies Müller-Schneebli, CH

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA, CACIB, BOB DEVAJ  UR

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CACA, CACIB DEVAJ  UTTORO

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer