22.4.2006 CACIB České Budejovice, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Olga Dolejšová, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Eileandour Draggi
  Voborníková E+H
V2, resCAC, resCACIB Cobalt Paluduz
  Okapalovi

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, CACIB Cesmína Paluduz
Boušová Monika

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Anna Regina Fi-It
Krátká Lenka

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer