24.6.2006 CACIB Brno, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Marta Růžičková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, resCACIB Cedilha Axultation

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- Yamal del Monte de Haya

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 4-BIG Pari Was Hadid FilFil

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CAC, resCACIB Annelee Goldie Karkula
V2,resCAC Cedilha Alice

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

--- Alegra Top Coach
--- Allister Lady Karkula

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Vivienne Sannatis

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer