24.6.2006 CACIB Brno, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Vojteková Iveta, SK

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC BILLINGS Fi –It
  m: Hronková Jitka

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB, BOB, 3-BIG CH. COBALT Paluduz
m: Okapalovi

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer