11.2.2006 CACIB Brno, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: František Bouček, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, resCACIB Yamal del Monte de Haya
  m: Pokorná Tereza, CZ
V2, resCAC Yusuf del Monte de Haya  
  m: Hradecká Vladislava, CZ

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, CACIB Pari Was Hadid-Filfil
m:Krejčí Eva, CZ

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

VD1 Alfa Rašaja z Čech  
  m: Malátková Věra, CZ

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, CACIB, BOB Yanni del Monte de Haya  
m: Hradecká Vladislava, CZ

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer