17.9.2006 CAC Zielona Góra, PL

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: A. Waszkowski, PL

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1,CWC, BOB, BIG Calamus SHOW MUST GO ON

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1 KENNY G Gandamak

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CWC Agha Djari's JOURNEY INSIDE

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, BOS Calamus SHOW ME HEAVEN

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 ZHIRASA-THAL Esh-Shah-ir

Trieda pracovná /Working class /Gebrauchshundklasse

V1, CWC KYLIE Gandamak

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1 Karakush COME WHAT MAY

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer