6.8.2006 CAC Zakopane, PL

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC AZA Čarovné puto
(Ghars Faranda Bohemia x Adikia Jubatus)
ch+m: Martina Černá, SK

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, Najlepšia fena, BOB ADJI Čarovné puto
(Ghars Faranda Bohemia x Adikia Jubatus)
  ch+m: Martina Černá, SK

 

6.8.2006 CAC Zakopane, PL

Taliansky chrtík

Rozhodca /Richter /Judge: Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL

 

Il Cagnolino FERNANDO

 

PSI /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC, Najlepší pes, BOB, BIG, resBIS Il Cagnolino FERNANDO

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Eledi Grace HADRIA DI FORUM ROMANUM

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer