27.8.2006 CAC Nowy Targ, PL

Azawakh

Rozhodca /Richter /Judge: Ewa Marcinkowska, PL

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CWC Aza Čarovné puto
  /Ghras Faranda Bohemia x Adikia Jubatus/
chov. + maj. Martina Černá

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CWC, Najlepšia fena, BOB Adji Čarovné puto
/Ghras Faranda Bohemia x Adikia Jubatus/
  chov. + maj. Martina Černá

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer

 

</