8.4.2006 CAC Ostrava, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: A.Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV, BOB
Yamal del Monte de Haya

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer