8.4.2006 CAC Ostrava, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: M. Ružičková, CZ

 

Day and Night Decuma & Baby Girl FI - IT

 

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV, BOB, BIG-5
Day and Night Decuma
  ch+m P.Lorencová

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC
Caesar Windspiel Decuma
ch.+m.P.Lorencová

FENY /females /hündin:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV
Baby Girl FI - IT
ch.+m.J.Šírová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC
Airy Elf"s Halleys Comet
ch.I.Bobková
  m.Ing.J.Marková

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer