8.4.2006 CAC Ostrava, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: M. Ružičková, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Eileandour Draggi
  m: E. a H. Voborníková

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB Cobalt Paluduz
m: Okapalovi

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer