8.4.2006 CAC Ostrava, CZ

Barzoj

Rozhodca /Richter /Judge: M. Ružičková, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Hermes z Pograniczia

(Ch. Azeem Variage Gold x Ofelia ze Sfory Carycy)

maj: Okapalovi

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Charley Balšaja Achota

(Russkyj Standart Arlekin x Alca Balšaja Achota)

maj: Blizman J.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV

Tutanchámon Nijinski Ballet

(Safír Nijinski Ballet x Rusalka Nijinski Ballet)

 maj: Wostrá D.

V2, resCAC

Flavio Balšaja Achota

(Avanturin x Tiara)

maj:Felklůová K.

V3

Homér Balšaja Achota

(Avanrutin x Lukichi Eluka)

maj: Novotná M.

V4

Cuty Shark Silent Enigma

(Polongain Griffin x Olympiáda Nijinski Ballet)

maj: Pastuszanová R.

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC

Ch. Safír Nijinski Ballet

(Nostradamus Nijinski Ballet x Kartinotschka Nijinski)

maj: Buriánová L.

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC

Era Majove Bohemia

(Klingsor's Rhaswan x Andrejka Majove Bohemia)

maj: Veselá M.

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Coca Cola Silent Enigma

(Polongain Griffin x olympiáda Nijinski Ballet)

maj: Křápová M.

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, NV, BOB

Audrey Hepburn z Višňovího Květu

(Ginsberg Leyton x Pallida Aglaja)

maj: Voráčková M.

V2, resCAC

Brazen Shot Silent Enigma

(Bohun ze Sfory Carycy x Cherie Sofena)

maj: Křápová M.

 

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer