8.4.2006 CAC Ostrava, CZ

Afgánsky chrt

Rozhodca /Richter /Judge: Antonín Mudra, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Bubu ze Zličínských luk

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC Caramel ze Zličínských luk
V2, resCAC Anubis Andre Kaskarak shahra

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC Antar ze Zličínských luk

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC, NV, BOB, BIG Plamínek ze Zličínských luk

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC, BIS Junior female Celebrita ze Zličínských luk
V2 Delikatesa ze Zličínských luk
V3 Dlouhovláska ze Zličínských luk
V4 Bessy z Náhorní planiny

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, NV Anne Marie Kaskarak shahra
V2, resCAC Bruneta ze Zličínských luk

Trieda šampiónov /Champions /Championklasse

V1, CAC Grace Kelly Gandamak
V2, resCAC Jacqueline Kenedy Gandamak
V3 Orissa Krist-Wil  

Trieda veteránov /Veterans /Veteranenklasse

V1 Berenika Boisterous Beauty

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer