14.1.2006 CAC Olomouc, CZ

Saluki

Rozhodca /Richter /Judge: Ing.Leoš Jančík, CZ

PSY /males /rüde:

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

VD1 Dhálí Hadji al Isfahán

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1,CAC Yamal del Monte de Haya

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1,CAC, Národný víťaz,BOB Hadid-FilFil Pari-Was

FENY /females /hündin:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1 Alfa Rašaja z Čech

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1 Devi Mumbai al Isfahán
VD2 Durrija Lulu al Isfahán

Rrieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, Národný víťaz

Cashmere Royal al Isfahán

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer