14.1.2006 CAC Olomouc, CZ

Taliansky chrtík

 

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC AMOS QUINDICI

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD1 AZNAVUR DEL MAESTRO SOALPELLINO

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

VD3 ADÉLKA N̎NÁ KRÁSA
V2 ARANKA N̎NÁ KRÁSA
V1 LUX LORAL BLACK PEARL

Trieda víazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, NV, BOB CH.LUX LORAL BELLA PATRICIA
V2, resCAC AGAJKA FINSKÝ DOMEK

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer