14.1.2006 CAC Olomouc, CZ

Greyhound

Rozhodca /Richter /Judge: Ing.Jaromír Dostál, DrSc.

 

BOB - CH.Caesar Windspiel Decuma

 

PSY /males /rüde:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC

Gaysyde March Sunrise

maj.P.Lorencová

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC, Národný víťaz, BOB

CH.Caesar Windspiel Decuma

maj.P.Lorencová

FENY /females /hündin:

Feny o Národného víťaza

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC

Brown Star FI-IT

Nový Junior Champion CZ!

maj J.Šírová

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Národný víťaz

Baby Girl FI-IT

maj.J.Šírová

Trieda víťazov /Winners /Siegerklasse

V1, CAC

CH.Coffe Cream Decuma

maj.P.Lorencová

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovateľ /breeder /Züchter

m - majiteľ /owner /Eigentümer