14.1.2006 CAC Olomouc, CZ

Deerhound

Rozhodca /Richter /Judge: Dagmar Holková, CZ

PSY /males /rüde:

Trieda mladých /Juniors /Jugendklasse

V1, CAJC Eileandour DRAGGI
  maj. Voborníková Eva a Hana

Medzitrieda /Intermediates /Mittelklasse

V1, CAC, Národný víaz, BOB, 5-BIG JCH. COBALT Paluduz
  maj. Okapalovi

FENY /females /hündin:

Trieda otvorená /Open /Offeneklasse

V1, CAC, Národný víaz Sandmancots ANNAKERRY
  maj.Holubová Anna
V2, resCAC ANNE REGINA Fi- It
maj. Krátká Lenka

 

Klasifikácia /Classification /Klassifikation:

V -výborný /excellent /vorzüglich

VD -vežmi dobrý /very good /sehr gut

D -dobrý /good /gut

Dostat. -dostatočný /sufficient

Nedost. - nedostatočný /insufficient

VN -vežmi nádejný /very promissing /vielversprachend

N -nádejný /promissing /versprechend

------------------------------------------------------------

ch - chovatež /breeder /Züchter

m - majitež /owner /Eigentümer